بچه های شگفت انگیز کیوی‌های پرونده

50000 تومان 40000 تومان

در این بازی کیوی‌های کوچک قصد ترک نیوزلند و رفتن به تعطیلات را دارند، ولی آنها قادر به پرواز نیستند و به کمک شما نیاز دارند. این کیوی‌های پرونده بی‌پر خود را هوشمندانه شکل میوه کیوی استتار کرده‌اند و شما با استفاده از سکوی پرتاب مرغ کیوی‌ها را به سمت جعبه مشبک پرتاب کنید و مطمئن شوید آنها در طول مسیر در کنار بهترین دوستان خود قرار می‌گیرند.